Tạo chiến dịch

Chọn sản phẩm


Thông tin cơ bản

Phương thức quảng cáo

Chọn từ khóa

Thị Trường Sỉ sẽ tự động chọn từ khóa phù hợp với từng sản phẩm để chạy quảng cáo.

Ngân sách

* Để 0 nếu không giới hạn

Bạn sẽ trả không quá 100.000₫ cho chiến dịch này

Hiệu quả ước tính

Lượt xem sản phẩm ước tính
---
Tăng ngân sách chiến dịch có thể làm tăng hiệu quả quảng cáo